Meet My Balls

- ämnar undersöka avsaknaden av kvinnor genom historien i våra historieböcker. Meet My Balls kommer i sitt konstnärliga forskande använda köttbullen som en identitetsmarkör. Här önskar projektet sätta tillredningen av en maträtt i en scenisk kontext. Något som upplevs i nuet och sedan försvinner. Mat säger något om oss. Frågor som; hur kommer det sig att vissa platser, ting, kroppar monopoliseras av någon eller några och varför är det så? Har köket ett kön?

Med köttbullen som katalysator vill proektet undersöka hur politik, kultur, ekonomi,miljö, etnicitet, etik och genus ser ut beroende på ur vilken kontext vi handlar utifrån och med våra olika sätt att se på världen.
Meet My Balls vill lyfta hur och på vilket sätt dessa kan mötas, lyftas och förändras. Ett förslag på att hitta kopplingen mellan skådespelet, kroppens performativa kraft lagt på en tallrik i form av en maträtt. Projektet utspelar sig i ett kök, ett hemkunskapsrum i skolan, kanske en köksoas. Ett rum som öppnar upp för samtal. Ett rum som är bekant och där fler sinnen öppnas med hjälp av den performativa tillredningen av en måltid. Ett rum som i en paradox till vad föreställningen önskar lyfta varit kvinnans arena genom historien, på gott och ont.