Fortune Cookie StageArt.

7 gram förutspådd framtid?
When was the last time you opened a fortune cookie? These little pieces of paper filled with uplifting, motivating messages always seem to brighten our day. Fragments of inspiration such as: "You will share good news with all those whom you love", "Be patient - success is near", or "Happiness awaits you" may be posted on our bulletin boards or in the Iphone's transparent protective shell. A reminder of opportunities not yet come or perhaps is.Can these small notions of imagined visions or fate lead us to think,"What if it really can happen?"

A piece of paper in a dry little cake.
It is advisable to read sentences about the history of Fortune Cookie, but it is clear that it has nothing to do with Chinese tradition. Without is a phenomenon that during the beginning of last century in the United States.
The history of the cake fascinates me.
"Lucky Cake" and its inherent words of wisdom are easy to laugh at and reject. With the help of the cake I want to look at our images of happiness, future and destiny and what we really do with the time we have here and now. Is it available that the cake's affirmative quotes can create a moment of heightened happiness?

Fortune Cookie StageArt is a practical artistic research project with good luck in focus.

7 gram förutspådd framtid?

När var sista gången du öppnade en lyckokaka? Dessa små papperslappar fylld med upplyftande, motiverande budskap verkar alltid lysa våra dag. Fragment av inspiration som: "Du kommer att dela goda nyheter med alla dem du älskar", "Ha tålamod - framgång är nära", eller "Lycka väntar på dig" får sättas uppp på våra anslagstavlor eller i Iphonens genomskiliga skyddskal. En påminnelse om möjligheter ännu inte kommit eller kanske är. Kan dessa små förebud om föreställda visioner eller öde sporra oss och får oss att tänka, "Tänk om det verkligen kan hända?"

En papperslapp i en torr liten kaka.
Det råder delade meningar om Fortune Cookies historia, dock står klart att den inte har något med kinesisk tradition att göra. Utan är ett fenomen som under början av förra seklet uppstod i USA.
Historiken kring kakan fascinerar mig.
”Lyckokakan” och dess inneboende visdomsord är enkel att skratta bort och förkasta. Jag vill med hjälp av kakan lägga blicken på våra bilder av lycka, framtid och öde och vad vi egentligen gör med den tid vi har här och nu. Är det möjligt att kakans affirmativa citat kan skapa ett ögonblick av förhöjd lycka?

Fortune Cookie StageArt är ett praktiskt konstnärligt undersökande projekt med lycka i fokus.