Ur Vågorna

Ur vågorna är ett projekt under arbete, en pendang eller ett systerprojekt till det konstnärliga forsknings projektet That Which Falls Between the Cracks.
Ur vågorna är ett undersökande arbete som önskar lyfta blicken och se det som ligger mellan, i mellanrummen. 

Vems verklighet talar vi ur, och hur delar vi den? 

Uttrag ur pjäsen Ur vågorna.

"Ibland tror jag att vi alla har ensamjour över oss själva i universum. 
Ögat objektiverar och kuvar i högre grad än andra sinnen. 
I den västerländska kulturen har synen företräde framför alla andra sinnen, vilket lett till en utarmning av kroppsliga relationer. Kroppen förlorar sin materialitet i de stund blicken dominerar.
Är det med den blicken vi ser på varandra? 
Var slutar dina armar och var börjar min kropp?
Hur skulle vi beskriva verkligheten du och jag? 
Jag tänker att det är som att försöka få en symbolist och realist att komma överens. En av oss, lever i våra drömmars och våra önskningars verklighet. En verklighet som, den andre kritiserar för att vara världsfrånvänd och inte ta hänsyn till hur den yttre världens skeenden påverkar vårt inre. Vår ståndpunkt påverkas av vad ögat tittar på när vi fattar moraliska beslut.
Är det så du tar dina beslut när du ser mig på bussen?

Vår kollektiva världsbild formas av ett oändligt pågående samtal. Men inte mellan oss. Det är i den djupaste mening en politisk diskussion.
Men inte mellan oss ..… 

Om jag berättar min historia, skulle vi hitta paralleller, parametrar som skulle göra min historia mig mer sann, och dig mer delaktig? Eller…. skapar vi bara ytterligare en form av gap … ett gap med ett tarvligt försök till en repbro som vi båda krånglar oss över? Och om den där dimman över logikfiltret i min hjärna tvingas skingra sig och ge plats för mer än det jag tar för en vedertagen verklighet, skulle det omöjliga alltid bli möjligt då?

Vår kollektiva världsbild formas av ett oändligt pågående samtal. Ja, men inte mellan oss då..."