The text "Svalbard" is awarded in 2014 Gurmund and Neubergh's scholarships with the justifications:

"The monologue Svalbard sheds new light on the actor's art."

"By returning to the University of Stage and Music at the University of Gothenburg and further exploring the Yat techniqe, challenging her actingmethod and with a sharp gender-critical look, Erika Blix creates the monologue" Svalbard "

Texten "Svalbard" blir tilldelades 2014 Gurmund och Neuberghs stipendier med motviveringarna:

"Monologen Svalbard kastar nytt ljus på skådespelarkonsten."

"Genom att återvända till Högskolan för scen och musik vid Göteborgs Universitet och ytterligare utforska Yat-tekniken, utmana sitt skådespeleri och med en skarp genuskritisk blick skapar Erika Blix monologen "Svalbard".

Svalbard - is a chaotic collage of Homo Sapiens "the sensible man". The monologue deals with different structures set in a relationship drama. Who is the one who asks the question and who gets the preference to answer. The performance moves on boundaries and challenges them. A live lecture on our conception of ourselves as subjects or objects.
Svalbard performancelecture was conducted for the first time as part of my Master of Fine Arts in Theater at the University of Gothenburg's School of Stage & Music 2012-2014.
co-conspirators were then Anna Westberg dancer.
And directed by Jennie Rydén.

Svalbardär ett kaosartat collage av Homo Sapiens "den förnuftig människan". Handlingen rör olika strukturer försatt i ett relationsdrama. Vem är det som ställer frågan och vem får företräde att att svara. Föreställningen flyttar på gränser och ifrågasätter dem.
En levande föreläsning av vår föreställning om oss själva som subjekt eller objekt.

Svalbard performancelecture genomfördes första gången som en del i min Master of fine arts in Theatre på Högskolan för scen &musik vid Göteborgs Universitet 2012-2014. medsepelare var då Anna Westberg dansare, regi Jennie Rydén.

Monologen Svalbard hade urpremiär 6 mars 2015 på Dramalabbet Stockholm.

Monologen är skriven och framförd av Erika Blix.
Medspelare: Charlott Lihnell
Regi: Jennie Rydén.
Producent Dramalabbet: Hend Aroal

Svalbard


Ur monologen "Svalbard":

"Nu är beslutet fattat och jag känner mig...tillfreds."

"Jag vill att du tänker dig att vi är i ett dockhus. Ett sån´t man hade när man var liten. Tänk det nu. Och så tänker du att det är jag som är Gud."

"Jag tror inte på hatet mot den struktur vi befinner oss i. Jag tror, att den illa sydda strukturkostymen går att sprätta upp i sömmarna på ett mer raffinerat sätt."    

"Jag såg dig tidigare i dag, när du kom gående där i solen på andra sidan gatan. Det gjorde mig förvirrad...det var ju så längesedan......"

"Fröbanken i Svalbard! Jag är den banken. En anläggning 125 meter in i urberget, konstant kyld av permafrost och med lufttäta slussar. En genbank för känslor som håller på att ta slut."

"Man ser inte se det fula, men det finns där ändå!"


 

                      Här kan man lyssna på tre utvalda Stycken ur monologen "Svalbard"